Blog

Bảng Màu FF 2023 – Sáng, Đậm, Nghiêng, FF OB32

2997

Bảng màu FF cập nhật mới nhất 2022 cho các game thủ Free Fire, giúp bạn đổi màu chữ ký hoặc màu đoạn chat giúp quá trình trò chơi của mình trở nên thú vị hơn. Và cùng lưu lại cũng như học cách đổi màu chữ trong FF nhanh chóng theo hướng dẫn

Color Tên màu Mã lục giác

#RRGGBB

Mã thập phân

(R,G,B)

Màu đen #000000 (0,0,0)
Trắng #FFFFFF (255,255,255)
Màu đỏ #FF0000 (255,0,0)
Chanh xanh #00FF00 (0,255,0)
Màu xanh da trời #0000FF (0,0,255)
Màu vàng #FFFF00 (255,255,0)
Lục lam / Thủy #00FFFF (0,255,255)
Màu đỏ tươi / Fuchsia #FF00FF (255,0,255)
Màu bạc #C0C0C0 (192,192,192)
Xám #808080 (128,128,128)
Bỏ rơi #800000 (128,0,0)
Ôliu #808000 (128,128,0)
màu xanh lá #008000 (0,128,0)
Màu đỏ tía #800080 (128,0,128)
xanh mòng két #008080 (0,128,128)
Hải quân #000080 (0,0,128)

Các ký tự trong bảng màu FF đang thịnh hành

Thể loại Kí tự
✅ Chữ ký Màu FF [b][c][ffd319]v[FFFF00] your name
✅ Biệt danh # vàng [#][FFFF00]
✅ Bảng Phát màu sáng Màu xanh #00FF00
✅ Mã màu FF Đầy đủ tất cả các màu
✅ Chữ V màu vàng Reserved for Game Free Fire

Thường dùng bảng màu

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

Full color table

Color & Name color Mã thập phân

(R,G,B)

Mã lục giác

#RRGGBB

MaTrắng (248 248 255) #F8F8FF
Khói trắng (245 245 245) #F5F5F5
Gainsboro (220 220 220) #DCDCCDC
Trắng (255 255 255) #FFFFFF
Màu đen (0 0 0) #000000
MờXám (105 105 105) #696969
Xám nhạt (211 211 211) #D3D3D3
Xám (190 190 190) #BEBEBE
xám11 (28 28 28) #1C1C1C
xám21 (54 54 54) #363636
Xám31 (79 79 79) #4F4F4F
Xám41 (105 105 105) #696969
Xám51 (130 130 130) #828282
Xám61 (156 156 156) #9C9C9C
xám71 (181 181 181) #B5B5B5
xám81 (207 207 207) #CFCFCF
xám91 (232 232 232) #E8E8E8
Màu xám đen (169 169 169) #A9A9A9
Ánh SángĐá Phiến Màu Xám (119 136 153) #778899
Phiến đá xám (112 128 144) #708090
Phiến Xám1 (198 226 255) #C6E2FF
Phiến Xám2 (185 211 238) #B9D3EE
Phiến Xám3 (159 182 205) #9FB6CD
Phiến Xám4 (108 123 139) #6C7B8B
TốiĐá Phiến Màu Xám (47 79 79) #2F4F4F
Đá Phiến TốiMàu Xám1 (151 255 255) #97FFFF
Đá Phiến TốiMàu Xám2 (141 238 238) #8DEEEE
Đá Phiến TốiMàu Xám3 (121 205 205) #79CDCD
Đá Phiến TốiMàu Xám4 (82 139 139) #528B8B
PaleGoldenrod (238 232 170) #EEE8AA
HoaTrắng (255 250 240) #FFFAF0
Ánh SángThanh VàngVàng (250 250 210) #FAFAD2
Yên xe màu nâu (139 69 19) #8B4513
Sienna (160 82 45) #A0522D
CũRen (253 245 230) #FDF5E6
Lanh (250 240 230) # FAF0E6
đu đủ roi (255 239 213) # FFEFD5
Chần Hạnh Nhân (255 235 205) # FFEBCD
giày da đanh (255 228 181) # FFE4B5
Pêru (205 133 63) #CD853F
Be (245 245 220) #F5F5DC
SandyNâu (244 164 96) #F4A460
Tuyết1 (255 250 250) #FFFAFA
tuyết2 (238 233 233) #EEE9E9
tuyết3 (205 201 201) #CĐ9C9
tuyết4 (139 137 137) #8B8989
vỏ sò1 (255 245 238) #FFF5EE
vỏ sò2 (238 229 222) #EEE5DE
vỏ sò3 (205 197 191) #CĐ5BF
Vỏ Sò4 (139 134 130) #8B8682
CổTrắng (250 235 215) #FAEBD7
CổTrắng1 (255 239 219) #FFEFDB
CổTrắng2 (238 223 204) #EEDFCC
CổTrắng3 (205 192 176) #CĐ0B0
CổTrắng4 (139 131 120) #8B8378
bánh quy1 (255 228 196) # FFE4C4
bánh quy2 (238 213 183) #EED5B7
bánh quy3 (205 183 158) #CĐB79E
Bisque4 (139 125 107) #8B7D6B
ĐàoPuff1 (255 218 185) #FFDAB9
ĐàoPuff2 (238 203 173) #EECBAD
ĐàoPuff3 (205 175 149) #CDAF95
ĐàoPuff4 (139 119 101) #8B7765
NavajoTrắng1 (255 222 173) # FFDEAD
NavajoTrắng2 (238 207 161) # EECFA1
NavajoTrắng3 (205 179 139) #CĐB38B
NavajoTrắng4 (139 121 94) #8B795E
ChanhVoan1 (255 250 205) #FFFACD
ChanhVoan2 (238 233 191) # EEE9BF
ChanhVoan3 (205 201 165) #CĐ9A5
ChanhVoan4 (139 137 112) #8B8970
Tơ ngô1 (255 248 220) # FFF8DC
Tơ ngô2 (238 232 205) #EE8CD
Tơ ngô3 (205 200 177) #CĐ8B1
Tơ ngô4 (139 136 120) #8B8878
Ngà1 (255 255 240) # FFFFF0
Ngà2 (238 238 224) #EEEE0
Ngà3 (205 205 193) #CĐCDC1
Ngà4 (139 139 131) #8B8B83
kem bạc hà (245 255 250) # F5FFFA
Honeydew1 (240 255 240) #F0FFF0
Honeydew2 (224 238 224) #E0EEE0
Honeydew3 (193 205 193) #C1CDC1
Honeydew4 (131 139 131) #838B83
Phấn má hồng hoa oải hương1 (255 240 245) # FFF0F5
hoa oải hương đỏ mặt2 (238 224 229) #EEE0E5
hoa oải hương đỏ mặt3 (205 193 197) #CĐ1C5
hoa oải hương đỏ mặt4 (139 131 134) #8B8386
Hoa oải hương (230 230 250) #E6E6FA
MistyRose1 (255 228 225) # FFE4E1
MistyRose2 (238 213 210) #EED5D2
MistyRose3 (205 183 181) #CĐB7B5
MistyRose4 (139 125 123) #8B7D7B
Azure1 (240 255 255) #F0FFFF
Azure2 (224 238 238) #E0EEEE
Azure3 (193 205 205) #C1CĐCD
Azure4 (131 139 139) #838B8B
AliceMàu Xanh (240 248 255) #F0F8FF
Ánh SángĐá PhiếnMàu Xanh (132 112 255) #8470FF
VừaĐá PhiếnMàu Xanh (123 104 238) #7B68EE
Màu xanh đá phiến (106 90 205) #6A5ACD
Phiến Xanh1 (131 111 255) #836FFF
SlateBlue2 (122 103 238) #7A67EE
Phiến Xanh3 (105 89 205) #6959CD
SlateBlue4 (71 60 139) #473C8B
TốiĐá PhiếnMàu Xanh (72 61 139) #483D8B
Xanh đậm (65 105 225) #4169E1
RoyalBlue1 (72 118 255) #4876FF
RoyalBlue2 (67 110 238) #436EEE
RoyalBlue3 (58 95 205) #3A5FCD
RoyalBlue4 (39 64 139) #27408B
Màu xanh1 (0 0 255) # 0000FF
Màu xanh2 (0 0 238) # 0000EE
Xanh đậm (0 0 139) #00008B
NavyBlue (0 0 128) #000080
Màu xanh nửa đêm (25 25 112) #191970
Màu xanh hoa ngô đồng (100 149 237) #6495ED
Xanh nhẹ (0 0 205) # 0000CD
BộtMàu Xanh (176 224 230) #B0E0E6
DodgerBlue1 (30 144 255) #1E90FF
DodgerBlue2 (28 134 238) #1C86EE
DodgerBlue3 (24 116 205) #1874CD
DodgerBlue4 (16 78 139) #104E8B
Màu xanh thép (70 130 180) #4682B4
ThépXanh1 (99 184 255) #63B8FF
ThépXanh2 (92 172 238) #5CACEEE
ThépXanh3 (79 148 205) #4F94CD
ThépXanh4 (54 100 139) #36648B
SâuSkyBlue1 (0 191 255) # 00BFF
SâuSkyBlue2 (0 178 238) #00B2EE
SâuSkyBlue3 (0 154 205) #009ACD
SâuSkyBlue4 (0 104 139) #00688B
Trời xanh (135 206 235) #87CEEB
SkyBlue1 (135 206 255) #87CEFF
bầu trời xanh2 (126 192 238) #7EC0EE
SkyBlue3 (108 166 205) #6CA6CD
SkyBlue4 (74 112 139) #4A708B
Ánh SángBầu Trời (135 206 250) #87CEFA
Ánh SángSkyBlue1 (176 226 255) #B0E2FF
Ánh SángSkyBlue2 (164 211 238) #A4D3EE
Ánh SángSkyBlue3 (141 182 205) #8DB6CD
Ánh SángSkyBlue4 (96 123 139) #607B8B
Ánh SángThépMàu Xanh (176 196 222) #B0C4DE
Ánh SángThépMàu Xanh1 (202 225 255) #CAE1FF
Ánh SángThépMàu Xanh2 (188 210 238) #BCD2EE
Ánh SángThépMàu Xanh3 (162 181 205) #A2B5CD
Ánh SángThépMàu Xanh4 (110 123 139) #6E7B8B
Ánh SángMàu Xanh (173 216 230) #THÊM8E6
LightBlue1 (191 239 255) #BFFFF
LightBlue2 (178 223 238) #B2DFEE
LightBlue3 (154 192 205) #9AC0CD
LightBlue4 (104 131 139) #68838B
Ánh sángCyan1 (224 255 255) #E0FFFF
Ánh sángCyan2 (209 238 238) #D1EEEE
Ánh sángCyan3 (180 205 205) #B4CDCD
Ánh sángCyan4 (122 139 139) #7A8B8B
Xanh chói (95 158 160) #5F9EA0
CadetBlue1 (152 245 255) #98F5FF
CadetBlue2 (142 229 238) #8EE5EE
CadetBlue3 (122 197 205) #7AC5CD
CadetBlue4 (83 134 139) #53868B
Nhạt Màu Ngọc Lam (175 238 238) #AFEEEE
Nhạt Xanh Ngọc1 (187 255 255) #BBFFFF
Nhạt Ngọc Lam2 (174 238 238) #AEEEEE
Nhạt Xanh Ngọc3 (150 205 205) #96CDCD
Nhạt Xanh Ngọc4 (102 139 139) #668B8B
Trung bìnhMàu ngọc lam (72 209 204) #48D1CC
TốiMàu Ngọc Lam (0 206 209) # 00CED1
màu ngọc lam (64 224 208) #40E0D0
Ngọc lam1 (0 245 255) #00F5FF
Ngọc lam2 (0 229 238) #00E5EE
Ngọc lam3 (0 197 205) #00C5CD
Ngọc lam4 (0 134 139) #00868B
lục lam1 (0 255 255) # 00FFFF
lục lam2 (0 238 238) # 00EEEE
lục lam3 (0 205 205) #00CDCD
DarkCyan (0 139 139) #008B8B
Aquamarine1 (127 255 212) #7FFFD4
Aquamarine2 (118 238 198) #76EEC6
Aquamarine3 (102 205 170) #66CDAA
Aquamarine4 (69 139 116) #458B74
TốiBiểnMàu Xanh Lá Cây (143 188 143) #8FBC8F
TốiBiểnXanh1 (193 255 193) #C1FFC1
TốiBiểnXanh2 (180 238 180) #B4EEB4
TốiBiểnXanh3 (155 205 155) #9BCD9B
TốiBiểnXanh4 (105 139 105) #698B69
BiểnMàu Xanh Lá Cây (46 139 87) #2E8B57
BiểnXanh1 (84 255 159) #54FF9F
BiểnXanh2 (78 238 148) #4EEE94
BiểnXanh3 (67 205 128) #43CD80
Màu Xanh Nhạt (152 251 152) #98FB98
Xanh Nhạt1 (154 255 154) #9AFF9A
Xanh Nhạt2 (144 238 144) #90EE90
Xanh nhạt3 (124 205 124) #7CCD7C
Xanh Nhạt4 (84 139 84) #548B54
Mùa XuânXanh1 (0 255 127) #00FF7F
Mùa XuânXanh2 (0 238 118) #00EE76
Mùa XuânXanh3 (0 205 102) #00CD66
Mùa XuânXanh4 (0 139 69) #008B45
xanh1 (0 255 0) # 00FF00
Xanh2 (0 238 0) # 00EE00
Xanh3 (0 205 0) #00CD00
Xanh4 (0 139 0) #008B00
Hải quân (0 100 0) #006400
Trung BìnhBiểnMàu Xanh Lá Cây (60 179 113) #3CB371
Ánh SángBiểnMàu Xanh Lá Cây (32 178 170) #20B2AA
Màu xanh lợt (144 238 144) #90EE90
Cỏ xanh (124 252 0) #7CFC00
VừaMùa XuânXanh (0 250 154) #00FA9A
XanhVàng (173 255 47) #ADFF2F
VôiXanh (50 205 50) #32CD32
VàngXanh (154 205 50) #9ACD32
Rừng xanh (34 139 34) #228B22
Chartreuse1 (127 255 0) #7FFF00
biểu đồ2 (118 238 0) #76EE00
Chartreuse3 (102 205 0) #66CD00
Chartreuse4 (69 139 0) #458B00
Màu xám ô liu (107 142 35) #6B8E23
OliveDrab1 (192 255 62) #C0FF3E
OliveDrab2 (179 238 58) #B3EE3A
OliveDrab3 (154 205 50) #9ACD32
OliveDrab4 (105 139 34) #698B22
TốiÔliuXanh (85 107 47) #556B2F
TốiÔliuXanh1 (202 255 112) #CAFF70
TốiÔliuXanh2 (188 238 104) #BCEE68
TốiÔliuXanh3 (162 205 90) #A2CD5A
TốiÔliuXanh4 (110 139 61) #6E8B3D
kaki1 (255 246 143) # FFF68F
kaki2 (238 230 133) #EEE685
kaki3 (205 198 115) #CĐ673
Kaki4 (139 134 78) #8B864E
Vải kaki màu thẫm (189 183 107) #BDB76B
Ánh SángGoldenrod (238 221 130) #EEDD82
Ánh SángGoldenrod1 (255 236 139) #FFEC8B
Ánh SángGoldenrod2 (238 220 130) #EEDC82
Ánh SángGoldenrod3 (205 190 112) #CĐBE70
Ánh SángGoldenrod4 (139 129 76) #8B814C
Ánh SángVàng1 (255 255 224) # FFFFE0
Ánh SángVàng2 (238 238 209) #EEEED1
Ánh SángVàng3 (205 205 180) #CĐDB4
Ánh SángVàng4 (139 139 122) #8B8B7A
Vàng1 (255 255 0) #FFFF00
Vàng2 (238 238 0) #EEEE00
Vàng3 (205 205 0) #CĐCD00
Vàng4 (139 139 0) #8B8B00
Vàng1 (255 215 0) #FFD700
Vàng2 (238 201 0) #EEC900
Vàng3 (205 173 0) #CDAD00
vàng4 (139 117 0) #8B7500
Goldenrod (218 165 32) #DA520
Goldenrod1 (255 193 37) #FFC125
Goldenrod2 (238 180 34) #EEB422
Goldenrod3 (205 155 29) #CD9B1D
Goldenrod4 (139 105 20) #8B6914
DarkGoldenrod (184 134 11) #B8860B
DarkGoldenrod1 (255 185 15) #FFB90F
DarkGoldenrod2 (238 173 14) # EEAD0E
DarkGoldenrod3 (205 149 12) #CD950C
DarkGoldenrod4 (139 101 8) #8B658B
Hồng Nâu (188 143 143) #BC8F8F
Hồng Nâu1 (255 193 193) #FFC1C1
Hồng Nâu2 (238 180 180) #EEB4B4
Hồng Nâu3 (205 155 155) #CD9B9B
Hồng Nâu4 (139 105 105) #8B6969
ấn độđỏ (205 92 92) #CD5C5C
Ấn ĐộĐỏ1 (255 106 106) #FF6A6A
Ấn ĐộRed2 (238 99 99) #EE6363
Ấn ĐộRed3 (205 85 85) # CD5555
Ấn ĐộĐỏ4 (139 58 58) #8B3A3A
Sienna1 (255 130 71) #FF8247
Sienna2 (238 121 66) #EE7942
Sienna3 (205 104 57) #CĐ6839
Sienna4 (139 71 38) #8B4726
Gỗ lớn (222 184 135) #DEB887
Burlywood1 (255 211 155) #FFD39B
Burlywood2 (238 197 145) # EEC591
Burlywood3 (205 170 125) #CDAA7D
Burlywood4 (139 115 85) #8B7355
Lúa mì (245 222 179) #F5DEB3
lúa mì1 (255 231 186) # FFE7BA
lúa mì2 (238 216 174) #EED8AE
lúa mì3 (205 186 150) #CĐBA96
lúa mì4 (139 126 102) #8B7E66
tân (210 180 140) #D2B48C
Tân1 (255 165 79) # FFA54F
Tân2 (238 154 73) #EE9A49
Tân3 (205 133 63) #CD853F
Tân4 (139 90 43) #8B5A2B
Sô cô la (210 105 30) #D2691E
Sô cô la1 (255 127 36) #FF7F24
Sô cô la2 (238 118 33) #EE7621
Sô cô la3 (205 102 29) #CD661D
Sôcôla4 (139 69 19) #8B4513
gạch nung (178 34 34) # B22222
gạch nung1 (255 48 48) #FF3030
gạch lửa2 (238 44 44) #EE2C2C
gạch nung3 (205 38 38) #CĐ2626
gạch lửa4 (139 26 26) #8B1A1A
Màu nâu (165 42 42) # A52A2A
Nâu1 (255 64 64) #FF4040
nâu2 (238 59 59) #EE3B3B
nâu3 (205 51 51) #CD3333
Nâu4 (139 35 35) #8B2323
cá hồi (250 128 114) #FA8072
cá hồi1 (255 140 105) #FF8C69
cá hồi2 (238 130 98) #EE8262
cá hồi3 (205 112 84) # CD7054
cá hồi4 (139 76 57) #8B4C39
Ánh SángCá Hồi1 (255 160 122) #FFA07A
Ánh SángCá Hồi2 (238 149 114) #EE9572
Ánh SángCá Hồi3 (205 129 98) #CD8162
Ánh SángCá Hồi4 (139 87 66) #8B5742
Cam1 (255 165 0) # FFA500
Cam2 (238 154 0) #EE9A00
Cam3 (205 133 0) # CD8500
Cam4 (139 90 0) #8B5A00
Màu cam đậm (255 140 0) #FF8C00
Màu cam đậm1 (255 127 0) #FF7F00
DarkOrange2 (238 118 0) #EE7600
Màu cam đậm3 (205 102 0) # CD6600
DarkOrange4 (139 69 0) #8B4500
Ánh SángSan Hô (240 128 128) #F08080
San hô (255 127 80) #FF7F50
san hô1 (255 114 86) #FF7256
san hô2 (238 106 80) #EE6A50
san hô3 (205 91 69) #CĐ5B45
san hô4 (139 62 47) #8B3E2F
cà chua1 (255 99 71) #FF6347
cà chua2 (238 92 66) #EE5C42
cà chua3 (205 79 57) #CD4F39
cà chua4 (139 54 38) #8B3626
CamĐỏ1 (255 69 0) #FF4500
CamĐỏ2 (238 64 0) #EE4000
CamĐỏ3 (205 55 0) # CD3700
CamĐỏ4 (139 37 0) #8B2500
Đỏ1 (255 0 0) #FF0000
Đỏ 2 (238 0 0) #EE0000
Đỏ3 (205 0 0) # CD0000
Đỏ sẫm (139 0 0) #8B0000
đỏ (198 0 0) # C60000
đỏ thẫm (220 20 60) #DC143C
DeepPink1 (255 20 147) #FF1493
DeepPink2 (238 18 137) #EE1289
DeepPink3 (205 16 118) #CĐ1076
DeepPink4 (139 10 80) #8B0A50
HotPink (255 105 180) #FF69B4
HotPink1 (255 110 180) #FF6EB4
HotPink2 (238 106 167) #EE6AA7
HotPink3 (205 96 144) #CD6090
HotPink4 (139 58 98) #8B3A62
Hồng (255 192 203) # FFC0CB
Hồng1 (255 181 197) #FFB5C5
Hồng2 (238 169 184) # EEA9B8
Hồng3 (205 145 158) #CD919E
Hồng4 (139 99 108) #8B636C
Màu hồng nhạt (255 182 193) #FFB6C1
Hồng nhạt1 (255 174 185) #FFAEB9
Hồng nhạt2 (238 162 173) # EEA2AD
Hồng nhạt3 (205 140 149) #CD8C95
Hồng nhạt4 (139 95 101) #8B5F65
NhạtTímMàu Đỏ (219 112 147) #DB7093
NhạtTímĐỏ1 (255 130 171) #FF82AB
NhạtTímĐỏ2 (238 121 159) #EE799F
NhạtTímĐỏ3 (205 104 137) #CĐ6889
NhạtTímĐỏ4 (139 71 93) #8B475D
Bỏ rơi (176 48 96) #B03060
hạt dẻ1 (255 52 179) #FF34B3
hạt dẻ2 (238 48 167) #EE30A7
hạt dẻ3 (205 41 144) #CD2990
hạt dẻ4 (139 28 98) #8B1C62
TímMàu Đỏ (208 32 144) #D02090
TímĐỏ1 (255 62 150) #FF3E96
TímĐỏ2 (238 58 140) #EE3A8C
TímĐỏ3 (205 50 120) #CĐ3278
TímĐỏ4 (139 34 82) #8B2252
đỏ tươi1 (255 0 255) #FF00FF
đỏ tươi2 (238 0 238) #EE00EE
đỏ tươi3 ((205 0 205) #CD00CD
Màu đỏ tươi tối (139 0 139) #8B008B
phong lan (218 112 214) #DA70D6
phong lan1 (255 131 250) #FF83FA
hoa lan2 (238 122 233) #EE7AE9
hoa lan3 (205 105 201) #CD69C9
Phong Lan4 (139 71 137) #8B4789
Mận (221 160 221) #DDA0DD
Mận1 (255 187 255) #FFBBFF
Mận2 (238 174 238) # EEEEEE
Mận3 (205 150 205) #CD96CD
Mận4 (139 102 139) #8B668B
Phong Lan Trung Bình (186 85 211) #BA55D3
Phong Lan Trung Bình1 (224 102 255) #E066FF
Trung bìnhOrchid2 (209 95 238) # D15FEE
Trung bìnhOrchid3 (180 82 205) #B452CD
VừaOrchid4 (122 55 139) #7A378B
Phong Lan Tối (153 50 204) #9932CC
Phong Lan Tối1 (191 62 255) #BF3EFF
Phong Lan Tối2 (178 58 238) #B23AEE
Phong Lan Tối3 (154 50 205) #9A32CĐ
Phong Lan Tối4 (104 34 139) #68228B
VừaTímMàu Đỏ (199 21 133) #C71585
màu tím (238 130 238) #EE82EE
Màu tím đậm (148 0 211) #9400D3
Màu XanhTím (138 43 226) #8A2BE2
Màu đỏ tía (128 0 128) #800080
Tím1 (160 32 240) #A020F0
Tím2 (155 48 255) #9B30FF
Tím3 (145 44 238) #912CEE
Tím4 (125 38 205) #7D26CD
Tím5 (85 26 139) #551A8B
trung bìnhTím (147 112 219) #9370ĐB
Trung bìnhTím1 (171 130 255) #AB82FF
Trung bìnhTím2 (159 121 238) #9F79EE
Trung bìnhTím3 (137 104 205) #8968CD
Trung bìnhTím4 (93 71 139) #5D478B
cây kế (216 191 216) #D8BFD8
cây kế1 (255 225 255) # FFE1FF
cây kế2 (238 210 238) #EED2EE
cây kế3 (205 181 205) #CDB5CD
cây kế4 (139 123 139) #8B7B8B
Đồ cổ bằng vàng (221 196 136) #DDC488
TuổiGiấy (236 171 83) # ECAB53
Màu bạc (192 192 192) # C0C0C0
Lục lam đậm (0 128 128) #008080
cam đào (255 204 153) #FFCC99

Bảng mã màu CMYK

STT C m Y K r g b HEX-16
1 0 100 100 45 139 0 22 #8B0016
2 0 100 100 25 178 0 31 #B2001F
3 0 100 100 15 197 0 35 #C50023
4 0 100 100 0 223 0 41 #DF0029
5 0 85 70 0 229 70 70 #E54646
6 0 65 50 0 238 124 107 #EE7C6B
7 0 45 30 0 245 168 154 #F5A89A
số 8 0 20 10 0 252 218 213 #FCDAD5
9 0 90 80 45 142 30 32 #8E1E20
10 0 90 80 25 182 41 43 #B6292B
11 0 90 80 15 200 46 49 #C82E31
12 0 90 80 0 223 53 57 #E33539
13 0 70 65 0 235 113 83 #EB7153
14 0 55 50 0 241 147 115 #F19373
15 0 40 35 0 246 178 151 #F6B297
16 0 20 20 0 252 217 196 #FCD9C4
17 0 60 100 45 148 83 5 #945305
18 0 60 100 25 189 107 9 #BD6B09
19 0 60 100 15 208 119 11 #D0770B
20 0 60 100 0 236 135 14 #EC870E
21 0 50 80 0 240 156 66 #F09C42
22 0 40 60 0 245 177 109 #F5B16D
23 0 25 40 0 250 206 156 #FACE9C
24 0 15 20 0 253 226 202 #FDE2CA
25 0 40 100 45 151 109 0 #976D00
26 0 40 100 25 193 140 0 #C18C00
27 0 40 100 15 213 155 0 #D59B00
28 0 40 100 0 241 175 0 #F1AF00
29 0 30 80 0 243 194 70 #F3C246
30 0 25 60 0 249 204 118 #F9CC76
31 0 15 40 0 252 224 166 #FCE0A6
32 0 10 20 0 254 235 208 #FEEBD0
33 0 0 100 45 156 153 0 #9C9900
34 0 0 100 25 199 195 0 #C7C300
35 0 0 100 15 220 216 0 #DCD800
36 0 0 100 0 249 244 0 #F9F400
37 0 0 80 0 252 245 76 #FCF54C
38 0 0 60 0 254 248 134 #FEF889
39 0 0 40 0 255 250 179 #FFFAB3
40 0 0 25 0 255 251 209 #FFFFD1
41 60 0 100 45 54 117 23 #367517
42 60 0 100 25 72 150 32 #489620
43 60 0 100 15 80 166 37 #50A625
44 60 0 100 0 91 189 43 #5BBD2B
45 50 0 80 0 131 199 93 #83C75D
46 35 0 60 0 175 215 136 #AFD788
47 25 0 40 0 200 226 177 #C8E2B1
48 12 0 20 0 230 241 216 #E6F1D8
49 100 0 90 45 0 98 65 #006241
50 100 0 90 25 0 127 84 #007F54
51 100 0 90 15 0 140 94 #008C5E
52 100 0 90 0 0 160 107 #00A06B
53 80 0 75 0 0 174 114 #00AE72
54 60 0 55 0 103 191 127 #67BF7F
55 45 0 35 0 152 208 185 #98D0B9
56 25 0 20 0 201 228 214 #C9E4D6
57 100 0 40 45 0 103 107 #00676B
58 100 0 40 25 0 132 137 #008489
59 100 0 40 15 0 146 152 #009298
60 100 0 40 0 0 166 173 #00A6AD
61 80 0 30 0 0 178 191 #00B2BF
62 60 0 25 0 110 195 201 #6EC3C9
63 45 0 20 0 153 209 211 #99D1D3
64 25 0 10 0 202 229 232 #CAE5E8
65 100 60 0 45 16 54 103 #103667
66 100 60 0 25 24 71 133 #184785
67 100 60 0 15 27 79 147 #1B4F93
68 100 60 0 0 32 90 167 #205AA7
69 85 50 0 0 66 110 180 #426EB4
70 65 40 0 0 115 136 193 #7388C1
71 50 25 0 0 148 170 214 #94AAD6
72 30 15 0 0 191 202 230 #BFCAE6
73 100 90 0 45 33 21 81 #211551
74 100 90 0 25 45 30 105 #2D1E69
75 100 90 0 15 50 34 117 #322275
76 100 90 0 0 58 40 133 #3A2885
77 85 80 0 0 81 31 144 #511F90
78 75 65 0 0 99 91 162 #635BA2
79 60 55 0 0 130 115 176 #8273B0
80 45 40 0 0 160 149 196 #A095C4
81 80 100 0 45 56 4 75 #38044B
82 80 100 0 25 73 7 97 #490761
83 80 100 0 15 82 9 108 #52096C
84 80 100 0 0 93 12 123 #5D0C7B
85 65 85 0 0 121 55 139 #79378B
86 55 65 0 0 140 99 164 #8C63A4
87 40 50 0 0 170 135 184 #AA87B8
88 25 30 0 0 201 181 212 #C9B5D4
89 40 100 0 45 100 0 75 #64004B
90 40 100 0 25 120 0 98 #780062
91 40 100 0 15 143 0 109 #8F006D
92 40 100 0 0 162 0 124 #A2007C
93 35 80 0 0 143 0 109 #AF4A92
94 25 60 0 0 197 124 172 #C57CAC
95 20 40 0 0 210 166 199 #D2A6C7
96 10 20 0 0 232 211 227 #E8D3E3
97 0 0 0 10 236 236 236 #ECECEC
98 0 0 0 20 215 215 215 #D7D7D7
99 0 0 0 30 194 194 194 #C2C2C2
100 0 0 0 35 183 183 183 #B7B7B7
101 0 0 0 45 160 160 160 #A0A0A0
102 0 0 0 55 137 137 137 #898989
103 0 0 0 65 112 112 112 #707070
104 0 0 0 75 85 85 85 #555555
105 0 0 0 85 54 54 54 #363636
106 0 0 0 100 0 0 0 #000000

Mã icon color mạng xã hội nổi tiếng

Danh sách này chỉ liệt kê bảng màu sắc chủ đạo chứ không phải là tất cả màu sắc của biểu tượng, chẳng hạn như mã màu Facebook bao gồm #3b5998 và #ffffff.

Tuy nhiên, với những biểu tượng mạng xã hội có nhiều hơn 1 màu sắc chủ đạo, mình sẽ liệt kê nhiều mã màu hơn, phần hiển thị màu sắc cho trường hợp này sẽ là màu Gradient.

Mạng xã hội Mã thập phân Mã lục giác Display color
Facebook 59,89,152 #3b5998
Twitter 85.172.238 #55acee
Google+ 220,78,65 #dc4e41
Pinterest 189,8,28 #bd081c
LinkedIn 0,119,181 #0077b5
đào 0,0,0 #000000
Ngon 51.153.255 #3399ff
vấp ngã 235,73,36 #eb4924
Tumblr 53,70,92 #00405d
Vkontakte 69.102.142 #45668e
phẳngtr 246,124,26 / 51,141,17 #f67c1a / #338d11
reddit 255,69,0 #ff4500
Đệm 0, 0, 0 #000000
weibo 206,17,38 #ce1126
Túi 239,64,86 #ef4056
hình 2.100.102 / 207.220,0 #026466 / #cfdc00
Odnoklassniki 237,129,43 #ed812b
WhatsApp 67,216,84 #43d854
Menéame 255.100,0 #ff6400
người viết blog 245,125,0 #f57d00
amazon 0,0,0 / 255,153,0 #000000 / #ff9900
Yahoo Mail 65,0,147 #410093
Gmail 234,67,53 #ea4335
Newsvine 0,180,136 #00b488
Evernote 45,190,96 #2dbe60
Chỗ của tôi 0, 64, 93 #00405d
Viadeo 240,115,85 #f07355
Hàng 0,195,0 #00c300
bảng lật 225,40,40 #e12828
ngon 0, 64, 93 #00405d
Viber 0, 64, 93 #00405d
điện báo 0, 64, 93 #00405d
Instagram 63.114.155 #3f729b
YouTube 205,32,31 #cd201f
Vimeo 26.183.234 #1ab7ea
Bốn ô vuông 0, 64, 93 #00405d
thái độ 23.105.255 #1769ff
Github 0, 64, 93 #00405d
Ứng dụng trò chuyện 0,175,240 #00aff0
Snapchat 255,250,55 #fffa37

Nguồn: bietmaytinh

Table color FF chữ nghiêng đậm dà quang

Bạn đã quá chán với bảng màu chữ thường thì nên trải nghiệm với bảng màu FF dạ quang có nghĩa là chữ FF sẽ phát sáng khi hiển thị trò chuyện với bạn bè. Để có bảng chữ dạ quang thì không có nên mọi người cần thực hiện:

+ Bảng màu chữ FF nghiêng: Thêm ký tự vào mã [i].

+ Bảng màu FF đậm: Ví dụ bạn muốn in đậm mã đó [b] c . Ví dụ bạn ở đâm dòng ” Xin chào bạn” thì sẽ thực hiện => [b] Xin chào bạn

Bảng Màu FF 2023 - Phát Sáng Dạ Quang, In Đậm, Nghiêng, FF OB32 - mof.com.vn

+ Chữ phát sáng: Để chữ có thể phát sáng thì mọi người có thể chọn các mã màu phát sáng ghép vào là được, hiện tại mã hiệu ứng chữ màu vẫn chưa có.

Hướng dẫn kiểm tra màu FF nhanh

Để có thể nắm bắt các màu của FF, xem màu nào đẹp hay không hay như thế nào phù hợp hay không thì mọi người đều có thể thực hiện test như sau:

+ Trước tiên, hãy đăng nhập vào giao diện trò chơi của mình, sau đó chọn vào biểu tượng ảnh đại diện ở góc trên bên trái màn hình (1).

+ Tiếp tục chọn vào biểu tượng chỉnh sửa thông tin (2) được mô tả như hình bên dưới.

Test màu FF nhanh trong game

+ Khi ô Thông tin người chơi xuất hiện trên màn hình, mọi người chỉ cần bấm vào mục chỉnh sửa (có hình bên dưới) để chỉnh sửa chính phần chữ ký

+ Sau đó ở ô chỉnh sửa, mọi người nhớ nhập đầy đủ mã màu theo đúng quy định của bảng màu vào và nội dung mình thực hiện rồi nhấn ” OK”

+ Ra lại giao diện game, bạn xem phần chữ ký mình đã thay đổi sang màu mình đã thiết lập lúc lắc.

Như vậy bạn có thể test nhanh nhất các bảng màu FF, như vậy bạn có thể thấy được mã màu nào thì đẹp vfa phù hợp với mình nhất.

Cách đổi màu chữ trong game FF

Trong khi trò chuyện với bạn bè của mình chơi game FF thì ai cũng thấy người ta thử đủ mọi màu sắc mua sắm, rồi in đậm có, in nghiêng có và đổi màu liên tục nên cực kỳ ấn tượng thì dưới đây là một trong những cách thực hiện nhanh nhất.

+ Đăng nhập vào game và chọn vào mục “Chat” trong game

+ Và để đổi màu chữ, thì tại ô nhập chữ trò chuyện mọi người thực hiện nhập như sau:

Ví dụ: Bạn muốn nhập là Xin chào bạn, và chữ đó phải có màu xanh lá cây thì mọi người thực hiện như sau: [00ff00]Xin chào bạn.

Trương hợp bạn muốn in chữ nghiêng hoặc chữ đậm thì thực sự như sau:

  • In nghiêng chữ đó thì nhập vào: [i][00ff00] Xin chào bạn
  • In đậm chữ: [b][00ff00] Xin chào bạn
Bảng Màu FF 2023 - Phát Sáng Dạ Quang, In Đậm, Nghiêng, FF OB32 - mof.com.vn
Cách đổi màu chữ chat FF

+ Sau đó mọi người nhấn OK và gửi đi là được. Như vậy thì chữ của bạn khi chat sẽ có màu đúng với mong muốn của mình.

Trên đây là cập nhật bảng màu FF mới nhất mọi người nên cập nhật sớm để có thể đổi màu chữ ký hay màu đoạn chat của mình, đảm bảo ấn tượng và thú vị hơn trong quá trình chơi game Free fire của mình.

0 ( 0 bình chọn )

MOF Blog

https://mof.com.vn
MOF Blog (mof.com.vn) - Kênh thông tin kiến thức tổng hợp tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm